Školení

Školení v oblasti výbušnin munice a pyrotechniky

CZ team nabízí možnost vzdělávání v oblasti výbušnin, munice a pyrotechniky. Školení je prováděno zkušenými lektory dle zadání klienta a zaměření posluchačů za pomoci nejmodernějších výukových pomůcek a praktických ukázek.

 

Témata školení: (dle zaměření posluchačů)

 • obecný úvod do problematiky výbušnin, munice a pyrotechniky
 • terorismus a IED (improvizovaná výbušná zařízení)
 • detekce výbušnin, munice a IED v bezpečnostních RTG zařízeních
 • nálezy nevybuchlé munice
 • pohyb v oblastech s minovým nebezpečí

 

Forma školení:

1. teoretická část – prezentace a odborný výklad k dané problematice

 

2. praktická část

 • ukázky inertních výukových pomůcek (výbušniny, munice a IED)
 • praktické ukázky dle specifikace (bezpečnostní pyrotechnické prohlídky osob, zavazadel , dopravních prostředků)
 • praktická detekce nebezpečných předmětů (výbušnin, IED, zbraní) v RTG zařízeních
 • modelové situace

 


Druhy školení:

 

vstupní
Obsahem školení je základní seznámení posluchačů s problematikou dle zaměření školení např: problematika výbušnin, munice, pyrotechniky, terorismu a improvizovaných výbušných zařízení (IED), nálezy nevybuchlé munice a pohyb v oblastech s minovým nebezpečím včetně praktických ukázek a modelových situací na dané téma školení a zaměření posluchačů.

 

aktualizační (zpravidla každý následující rok po vstupním školení)
Zopakování základních vědomostí ze vstupního školení a prezentace novinek v oblasti výbušnin, munice, pyrotechniky, terorismu a IED za uplynulé období.

 

Kvalifikace lektorů:

 • pedagogické minimum pro vzdělávání dospělých
 • odborné vzdělání v oblasti výbušnin, munice a pyrotechniky (Univerzita Pardubice)
 • odborné kurzy  (OIST Polička)
 • účast na mezinárodních konferencích v oboru
 • praxe v oblasti školení a výcviku bezpečnostních pracovníků
   

Pro koho je školení určeno…


Školení je určeno pro širokou skupinu lidí, jako jsou například :

 

- osobní strážci
- strážníci Městské policie
- dělníci pracující v oblastech s možností nálezů nevybuchlé munice
- bezpečnostní pracovníci provádějící kontroly osob a zavazadel pomocí bezpečnostních RTG   zařízení