Pyrotechnické průzkumy

CZ team disponuje mnohaletými zkušenostmi s prováděním pyrotechnických průzkumů rozsáhlých, ale i menších ploch s výskytem nevybuchlé munice.

CZ team s.r.o. nabízí

 • stanovení míry kontaminace území nevybuchlou municí
 • vyhledávání a následné odstranění nevybuchlé munice
 • detekce a odstranění leteckých pum
 • pyrotechnické průzkumy vodních ploch bez nutnosti jejich vypuštění
 • detekce hluboce uložených železných a železobetonových objektů
 • detekce kovových předmětů

Rozdělení průzkumů

 • velké plochy – stavby silnic, dálnic, průmyslových objektů atd.
 • malé plochy – průzkumy ploch pro stavbu rodinných domů, asanace rybníků a říčních toků
 • práce pod vodou – pyrotechnické průzkumy vodních ploch

Přístrojové vybavení firmy zahrnuje

 • Magnetometr FEREX 4.034 se sondou do vrtů hl. 30m  a  Protonový magnetometr PMG 1
 • profesionální ruční detektory kovů různých typů
 • podvodní detektor SURF White' s do hl. 30 m a s certifikovaným potápěčem

Pyrotechnický průzkum