Pyrotechnické průzkumy

Pyrotechnický průzkum

CZ team disponuje mnohaletými zkušenostmi s prováděním pyrotechnických průzkumů rozsáhlých, ale i menších ploch s výskytem nevybuchlé munice.

 

CZ team s.r.o. nabízí:

 • stanovení míry kontaminace území nevybuchlou municí
 • vyhledávání a následné odstranění nevybuchlé munice
 • detekce a odstranění leteckých pum
 • pyrotechnické průzkumy vodních ploch bez nutnosti jejich vypuštění
 • detekce hluboce uložených železných a železobetonových objektů
 • detekce kovových předmětů

 

Rozdělení průzkumů:

 • velké plochy – stavby silnic, dálnic, průmyslových objektů atd.
 • malé plochy – průzkumy ploch pro stavbu rodinných domů, asanace rybníků a říčních toků
 • práce pod vodou – pyrotechnické průzkumy vodních ploch

 

Přístrojové vybavení firmy zahrnuje:

 • protonový magnetometr
 • profesionální ruční detektory kovů různých typů

 

Průzkumy jsou prováděny kvalifikovanými a certifikovanými pracovníky s mnohaletými zkušenostmi v této oblasti.

Přihlášení